Tallers


 
        Mitjançant el joc-experimentació coneixerem diferents tècniques que ens permetin   crear i portar a terme la representació d’una petita obra mitjançant el teatre d’ombres.

       Es proposa un taller àgil, que permeti passar ràpidament de la construcció als assajos i a l’escenificació final, obtenint resultats immediats sorprenentment gratificadors.  Ajudant a que els propis participants trobin alternatives  en la manera de comunicar mitjançant el    llenguatge de les ombres.

Aquest taller és apte per a totes les edats. La seva estructura varia en funció de les característiques i necessitats dels infants, joves o adults a qui va dirigida l’activitat.

En l’àmbit escolar, per exemple, dependrà de l’àrea educativa des de la qual es vulgui treballar. Així, des de l’àrea de coneixement del medi, es dona més importància a l’estudi de la llum; mitjançant l’experimentació descobreixen diferents aspectes físics com la diferenciació d’un objecte i les diferents manifestacions visuals quan es projecta. Si treballem a l’escola des de l’àrea d’expressió, es prioritzarà el treball de creació d’històries i/o el treball de manualitats, depenent també de les exigències del professorat. Amb educadors es treballa com a eina pedagògica.

L’estructura general del taller és la següent: 
- Conte narrat per la contista amb el suport de diferents tècniques d’ombres. 
  - Experimentació/joc amb llum natural.
- Experimentació/joc amb el llum artificial.
- Construcció de titelles d’ombres.
- Creació i representació d’una petita història amb els personatges i decorats creats.